HEM   -  AKTUELLT   -  BIOGRAFI   -  VERK   -  LYSSNA   -  ENGLISH
UNDERSÖKANDE PROJEKT

Under min praktik på Kulturverkstan gör jag ett projekt - en undersökning kring publikarbete, pedagogisk verksamhet, outreach och vidgat deltagande. Det är många begrepp, och det finns fler än de nämnda, men allt handlar mer eller mindre om hur kulturinstitutioner och -verksamheter arbetar för att nå fler målgrupper, och utveckla sina relationer med dem de redan når.

I projektet träffar jag många intressanta personer, representanter för olika kulturinstitutioner och -verksamheter. Det är fråga om museer, operahus, teatrar, konserthus, och andra aktörer. Jag träffar både stora institutioner och mindre verksamheter – dock är det lite svårare att få till möten med de mindre verksamheterna, personerna där är ofta överhopade med arbete.

Jag har också sammanställt en enkät som jag sänder ut till sådana runt om i landet, som jag inte hinner träffa. Den finns HÄR.

Tipsa gärna personer i kulturlivet som skulle kunna vara intresserade av att dela med sig i dessa ämnen.

Projektet kommer att leda till en kort rapport kring en specifik frågeställning (inom ämnet), som jag har fått formuleringen ”Vem vill vara målgrupp?”, och är en problematisering av målgruppsbegreppet, särskilt hur det används i kulturella sammanhang. Lite utvidgat handlar det också om vem som vill vara publik på kulturevenemang och vem som vill vara med och skapa; och om varför det är rätt vanligt att olika kulturverkamheter vill nå andra än de redan når, både av inre behov och för att de får sådana direktiv från politiker och finansiärer.

Projektet leder också till en mängd tankar och insikter för mig, som jag inte riktigt vet än hur jag ska förvalta. Min önskan är att framöver kunna arbeta rådgivande och gränsöverskridande, med nätverk, förbindelser mellan olika institutioner och verksamheter inom kulturen såväl som med näringslivet och civilsamhället. Just själva samarbetena tror jag är nyckeln till mycket i kulturlivet, både framgång publikmässigt, och möjligheter till utveckling för konsten och konstnärerna. Och som i allt annat tror jag att lyssnande är nödvändig utgångspunkt eller åtminstone ingrediens; och då menar jag ett empatiskt, nyfiket, aktivt lyssnande.


Lite hypoteser/tendenser/tankar/påståenden längs vägen:

Publikutveckling och målgrupper är begrepp som inte så gärna används av många som jobbar i kulturverksamheterna. I brist på andra begrepp används de i alla fall men med vissa reservationer/frågeställningar. Hur ska publiken ”utvecklas”? Hur definieras egentligen en grupp, när man talar om målgrupper? Vad är relevant och inte i fråga om hur olika människor kategoriseras in i samma grupp?

Verkliga möten mellan konstnärer och publik är det som leder till utveckling för bägge parter. Att skapa sådana möten är avgörande.

De flesta kulturverksamheter har omfattande samarbeten med många olika andra aktörer inom såväl kulturen, som näringslivet och civilsamhället. Detta hindrar inte att fler, och framförallt fördjupade samarbeten skulle kunna ge ännu bättre effekt. Avgörande är dock att syftena med samarbetena är tydliga för alla inblandade.

Spetskompetenser ska tas tillvara. Detta gäller såväl konstnärliga som administrativa och kommunikativa kompetenser, och förstås även vad beträffar ledarskap.

Det är viktigt, om inte avgörande, för en verksamhet, inte minst i kultursektorn, att ha passionerade ledare och medarbetare, som känner stor meningsfullhet i sitt arbete. Detta innefattar såväl att ha rimliga resurser i form av tid, pengar och personal, som att utmaningarna är stimulerande utan att vara omöjliga, och att det konstnärliga innehållet i det som produceras (och når ut till publiken) känns angeläget. Det meningsfulla bygger också till stor del på möten med medmänniskor, både medarbetare, samarbetsparter och publik.


Möten i projektet

Som handledare i detta projekt har jag Sture Carlsson, bland annat tidigare VD för Svensk Scenkonst.

Hittills har jag inom denna undersökning haft dessa möten (i Göteborg om inget annat nämns):

29/1, Kungliga Operan, Stockholm, Anna Karinsdotter, chef Unga på Operan
30/1, Nationalmuseum, Stockholm, Lena Eriksson, chef Pedagogiska enheten
4/2, Vara Konserthus, Thomas Tegnér, marknadschef
19/2, Konstepidemin, Maria Olofsson, verksamhetsledare
19/2, Kultur i Väst, Helén Liljedal, konsulent arrangörsutveckling
20/2, Stadsmuseet, Karl Arvidsson, enhetschef Publika
20/2, GöteborgsOperan, Hannah Griffiths, utvecklingsledare för deltagande och lärande
25/2, Världskulturmuseet, Britta Söderqvist, enhetschef Innehåll & lärande
26/2, Vetenskapsfestivalen, Gbg&Co, Stefan Örgård, verksamhetschef
27/2, Stadsteatern, Pia Wahlqvist, publikutvecklare
5/3, Skogen, Anders T Carlsson, producent
5/3, Regionteater Väst, Anna Ahnstedt, kommunikationschef
16/3, Symfoniorkestern Norrköping, Kristina Holm Danielsson, producent/pedagog barn & ungdom (telefonmöte)
17/3, Göteborgs Symfoniker, Eva Essvik, publik- och affärsutvecklare
19/3, Moderna Museet, Stockholm, Karin Malmquist, intendent förmedling
20/3, Teater Halland, Varberg, Maria Ericson, VD/teaterchef
24/3, Naturhistoriska Museet, HP Dahlgren, museichef
26/3, Staden är din, Ernesto Escobar, projektledare & Johan Lundin, praktikant
9/4, Backa Teater, Erika Isaksson, informatör
9/4, Stora Teatern, Maria Jolsäter Stjernros, marknadschef
9/4, Tuve Bibliotek, Björn de Verdier, 1:e bibliotekarie
10/4, Bohusläns Museum, Karin Stammarnäs, enhetschef Publik verksamhetENKÄT FÖR KULTURVERKSAMHETER OCH -INSTITUTIONER
HEM


www.medvetenhetsverkstad.se
Senast uppdaterad 2015-04-10